تبلیغات ,پوستر ,انتخاباتیشعار انتخاباتی حامیان مهندس حسین نجفی

تبلیغات پاک

پوستر نمی زنیم

برای هر پوستر و زباله ای که به زمین ریخته می شود قامتی خم می شود.

شهری زیبا و پاک آرمان ماست.

در رقابتها و تبلیغات انتخاباتی از زدن پوستر خودداری کردیم تا با اجتناب از تولید زباله های انتخاباتی فرهنگ تبلیغات پاک را پایه گذاری کنیم

 

 

 

 

منبع اصلی مطلب : انتخابات (شورای اسلامی شهر تبریز)
برچسب ها : تبلیغات ,پوستر ,انتخاباتی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : تبلیغات پاک برای اولین بار در تبریز شهر اولین ها